Strona główna Rada Rodziców
Rada Rodziców
08
Lis
Szanowni Rodzice, PDF Drukuj Email

Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców działająca przy naszej szkole czynnie uczestniczy w życiu szkoły wspomagając wszelkie aktywności uczniów oraz cenne inicjatywy grona pedagogicznego naszej szkoły.

Aby wspierać integrację uczniów oraz zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców zdecydowaliśmy, również w tym roku nagradzać te klasy, które wpłacają składki. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie nagradzania wpłat, który znajduje się poniżej.

Na rok 2022/2023 Rada Rodziców ustaliła, że nie podnosi wysokości składki i wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 30 zł.

 

Prezydium Rady Rodziców

 
08
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

§1

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023 wynosi 30 zł.

§2

 1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:
  1. 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2023r.
 2. Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§3

Nagroda  może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową w szczególności ognisko, wyjście na lody, wyjście na pizzę.

§4

Nagroda przysługuje z mocy prawa po spełnieniu warunku określonego w § 2 i nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych czynności.

§5

Każda klasa, która dokona wpłaty na Radę Rodziców otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej lub integracji klasowej, niezależnie od kwoty określonej w §2.

§6

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców danej klasy.

§7

 1. Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Rok 2022/2023 jest ostatnim rokiem szkolnym w którym można wykorzystać wpłaty z roku 2021/2022.
 3. Nagroda może być przeznaczona na refinansowanie kosztów aktywności klasowej
  o której mowa w
  §3 .
 4. Nie przewiduje się przeniesienia przysługującej kwoty z roku 2022/2023 do wykorzystania na aktywność klasową planowaną w kolejnym roku szkolnym.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców
tj. 25 października 2022 r.

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 
30
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PDF Drukuj Email

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3-2021/2022 Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie

 

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

§1
Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022 wynosi 30 zł.

§2

1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:
1) 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2021 r.
2) 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2022 r.
2. Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§ 3

Nagroda  może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową w szczególności ognisko, wyjście na lody, wyjście na pizzę.

§ 4

Nagroda przysługuje z mocy prawa po spełnieniu warunku określonego w § 2 i nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych czynności.

§ 5

Każda klasa, która dokona wpłaty na Radę Rodziców otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej lub integracji klasowej, niezależnie od kwoty określonej w §2.

§6

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców danej klasy.

§7

1. Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2021/2022.
2. W związku z sytuacją COVID -19 wykorzystanie nagrody z roku szkolnego 2020/2021 jest możliwe w roku szkolnym 2021/2022 .
3. Nagroda może być przeznaczona na refinansowanie kosztów aktywności klasowej o której mowa w §4.

§8

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców tj. 22 listopada 2021 r.

Prezydium Rady Rodziców

 
03
Lis
Uchwała nr 1, 2, 3 - 2020/2021. Regulamin nagradzania wpłat na Radę Rodziców PDF Drukuj Email

Uchwała nr 1 - 2020/2021 z dnia 22.10.2020 roku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców.

Uchwała nr 2 - 2020/2021 z dnia 22.10.2020 roku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na Radę Rodziców.

Uchwała nr 3 - 2020/2021 z dnia 22.10.2020 roku Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania wpłat na radę Rodziców.

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

icon Uchwała nr 1, 2, 3 - 2020/2021. Regulamin nagradzania wpłat na Radę Rodziców (PDF 1.39 MB)

icon Regulamin nagradzania wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 (PDF 817.04 kB)

 
04
Cze
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

§1

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 30 zł z zastrzeżeniem § 3.

§2

 1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:

1) 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2020 r.

 1. Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§3

 1. W przypadku dzieci, których rodzeństwo, uczący się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie w roku szkolnym 2019/2020, przesłanka o której mowa w §2 zostaje spełniona, jeżeli wpłata na kolejne dziecko wynosi odpowiednio:
  1. nie mniej niż 20 zł – w przypadku wpłaty za drugie dziecko w tej samej rodzinie,
  2. nie mniej niż 15 zł – w przypadku wpłaty za trzecie i kolejne dziecko w tej samej rodzinie.

§4

Nagroda  może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową w szczególności ognisko, wyjście na lody, wyjście na pizzę.

§5

Nagroda przysługuje z mocy prawa po spełnieniu warunku określonego w § 2 i nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych czynności.

§6

Każda klasa, która dokona wpłaty na Radę Rodziców otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej lub integracji klasowej, niezależnie od kwoty określonej w §2.

 

§7

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców danej klasy.

§8

 1. Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2019/2020.
 2. W związku z sytuacją COVID 19 wykorzystanie nagrody jest możliwe w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Nagroda może być przeznaczona na refinansowanie kosztów aktywności klasowej o której mowa w §4.
 4. Nie przewiduje się przeniesienia przysługującej kwoty do wykorzystania na aktywność klasową planowaną w kolejnym roku szkolnym.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców tj. 24 października 2019 r.

 

Prezydium Rady Rodziców

 
04
Cze
Informacja PDF Drukuj Email
Informujemy, że w związku z obecną sytuacją COVID 19 i utrudnioną możliwością organizowania klasowych spotkań integracyjnych został zmieniony Regulamin nagradzania wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20.
Zgodnie z nowym zapisem przysługujące klasie środki mogą zostać wykorzystane na spotkanie integracyjne organizowane w roku szkolnym 2020/21.

Prezydium Rady Rodziców

 
20
Lut
Numer konta Rady Rodziców PDF Drukuj Email

Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

79 8707 0006 0000 7777 3000 0001

 
08
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

§1

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 30 zł z zastrzeżeniem § 3.

§2

 1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:

1) 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2020 r.

Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§3

 1. W przypadku dzieci, których rodzeństwo, uczący się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie w roku szkolnym 2019/2020, przesłanka o której mowa w §2 zostaje spełniona, jeżeli wpłata na kolejne dziecko wynosi odpowiednio:
  1. nie mniej niż 20 zł – w przypadku wpłaty za drugie dziecko w tej samej rodzinie,
  2. nie mniej niż 15 zł – w przypadku wpłaty za trzecie i kolejne dziecko w tej samej rodzinie.

§4

Więcej…
 
23
Paź
PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PDF Drukuj Email

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Ewa Badyoczek-Brzyska – PRZEWODNICZĄCA PREZYDIUM

2. Marcin Kowalski – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

3. Agnieszka Wolińska – SEKRETARZ

4. Łukasz Domański - CZŁONEK PREZYDIUM

5. Adam Kulik - CZŁONEK PREZYDIUM

6. Lucyna Lato-Lipska - CZŁONEK PREZYDIUM

7. Monika Matyjaszczyk - CZŁONEK PREZYDIUM

8. Kamila Niziołek-Duda - CZŁONEK PREZYDIUM

9. Urszula Skrzypiec - CZŁONEK PREZYDIUM

 

Sprawy do Prezydium Rady Rodziców prosimy zgłaszać pod adresem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 jex © 2024 SP3 Lubartów.