Przetargi
10
Sie
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431158368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 66/74

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp3lubartow.pvv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Podstawowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc652f94-187f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299635/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10 09:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00110952/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa żywności do stołówki sp3 Lubartów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c87ac8cd-ea64-4e93-b537-4a0ba1f638da

 
20
Sie
Postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022 PDF Drukuj Email

Lubartów, dnia 13.08.2021 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym

 

Dotyczy postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022.

W związku z  art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129) informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania  o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

1) Część Nr 1  warzywa, owoce, jaja:

Smyk Handel Produkcja Usługi ul Rynek I/22 Lubartów

2) Część NR 2 mięso, wędliny:

Gizet ZPM ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100

3) Część NR 3 nabiał i produkty mleczarskie:

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

4) Część NR 4 mrożonki:

PHU Best ul. Nowodworska 1 H Lubartów 21-100

5) Część NR 5 dostawa różnych produktów spożywczych:

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

6) Część NR 6  wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wyrobu):

ALICJA Zakład Gastronomiczno – Handlowy ul. Hrubieszowska 54 B 22-100 Chełm

7) Część NR 7  pieczywo i wyroby cukiernicze. – (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wypieku):

Społem Lubartów ul. Lubelska 11   Lubartów 21-100

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Więcej…
 
23
Lip
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie ogłasza PDF Drukuj Email

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym powyżej 130 000,00 zł netto
na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie
na rok 2021-2022.Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022.
Identyfikator postępowania
0e164378-78e6-4f77-9efa-7fa19b129f0f
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00125625/01
Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
Link
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e164378-78e6-4f77-9efa-7fa19b129f0f

 
03
Wrz
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2020-2021.

Komisja przetargowa w składzie:
1. Emilia Kobiałka - przewodniczący komisji
2. Dorota Chyc -  sekretarz komisji
3. Halina Kukier- członek komisji

dokonała indywidualnej oceny prawidłowo złożonych  ofert.

1. Dostawa wyrobów garmażeryjnych:

ALICJA ul Hrubieszowska 54 b Chełm 22-100         90 pkt

GOŚCINIEC  Wólka 17b Lublin 20-258 100 pkt

GIZET  S.J. ul. Krzywe Koło 53 Lubartów                77 pkt

2. Dostawa różnych art. spożywczych

ALMAX  Panieńszczyzna  Jastków 21-002      27 899,14  zł    100 pkt

3. Dostawa mięsa i wędliny

GIZET  S.J. ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100                                             93 pkt

Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski 100 pkt

Kabanos Sp. Jawna R. Kmiecicki, Z Czuba Bieliny 26-004 Czaplów                81 pkt

MATTHIAS Kolonia Zamek 48  Modliborzyce 23-310                                       86 pkt

4. Dostawa nabiału i produktów mleczarskich

Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    21-100 Lubartów     100 pkt.

ALMAX  Panieńszczyzna  Jastków 21-002                                                        97 pkt

5. Dostawa warzyw i owoców

Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    21-100 Lubartów     100 pkt

6. Dostawa mrożonek

PHU BEST ul Nowodworska 1 h    21-100   Lubartów       100 pkt

REN SP. Z O. O. ul Tartaczna 3     26-600 Radom                 88 pkt

7. Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Społem Lubartów ul. Lubelska 11    21-100 Lubartów                 100 pkt

 

Wyniki przetargu:

  1. warzywa, owoce, jaja - Handel Produkcja Usługi Rafał Smyk ul. Rynek I 22 Lubartów
  2. mrożonki - PHU BEST ul Nowodworska 1 h Lubartów
  3. różne produkty spożywcze - Almax Dystrybucja Panieńszczyzna
  4. nabiał i produkty mleczarskie Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    Lubartów
  5. mięso i wędliny - Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim Spółdzielcza 6 Ostrów Lubelski 21-110
  6. wyroby garmażeryjne - GOŚCINIEC  Wólka 17 b Lublin 20-258

Oferty są ważne, posiadają komplet dokumentów, nie podlegają wykluczeniu, i mieszczą się w przedziale cenowym, który Zamawiający przeznaczy na realizację Zamówienia.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10

jex © 2023 SP3 Lubartów.