Strona główna Aktualności PROJEKT W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA „JUNIOR EDU-ŻYWIENIE”

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Odsłon?

Odsłon : 287836
19
Wrz
PROJEKT W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA „JUNIOR EDU-ŻYWIENIE” Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email
„Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych poprzez przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych w zakresie racjonalnego żywienia dzieci.

Cykle szkoleń, materiały edukacyjne w postaci podręcznika, materiały w postaci scenariuszy lekcji do pracy z uczniami, dadzą nauczycielom wiedzę oraz umiejętności do motywowania dzieci do zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych.

Ideą programu jest szkoła, w której całe środowisko szkolne: nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia przez zmianę zachowań żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej.
W efekcie realizacji programu spodziewany jest wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania treści związanych z żywieniem dzieci i młodzieży według rzetelnych wskazań merytorycznych popartych najnowszymi osiągnięciami nauki przygotowanymi pod opieką wiodących instytucji naukowo-badawczych z zakresu żywienia człowieka. Jednocześnie program ma za zadanie wdrożenie, do standardów kształcenia, programów edukacyjnych opracowanych przez specjalistów z zakresu żywienia dzieci i młodzieży.
Prace badawczo-wdrożeniowe będą realizowane przez zespoły ekspertów na wybranej celowo próbie szkół i uczelni. Działania zostaną zrealizowane od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku na terenie całego kraju.

W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.
Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.

Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych w ramach Programu edukacji żywieniowej uczniów.”

Powyższe informacje znajdują się na stronie https://jez.edu.pl/

W naszej szkole koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Stasiak - nauczyciel wychowania fizycznego.

 

jex © 2022 SP3 Lubartów.