Strona główna Aktualności Informacje dotyczące zajęć edukacyjnych - Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Odsłon?

Odsłon : 260649
07
Wrz
Informacje dotyczące zajęć edukacyjnych - Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022 Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

Zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie będą realizowane w ciągu jednego semestru roku szkolnego 2021/ 2022.

Zasady dotyczące przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie obowiązujące
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku:

 

 1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze 14 spotkań (9 dla całej klasy, 5 oddzielnie dla grupy dziewcząt i 5 dla grupy chłopców) jeden raz w tygodniu.
 2. Uczeń niepełnoletni ma obowiązek uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie, chyba że jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 3. Wzór rezygnacji z zajęć Wychowanie do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury.
 4. Obecność ucznia na zajęciach WDŻ nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym, nieobecność na zajęciach WDŻ również będzie odnotowana w dzienniku lekcyjnym do daty wpływu stosownego oświadczenia do dyrektora szkoły.
 5. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel odnotowuje również tematy lekcji bądź uwagi pozytywne lub negatywne związane z zachowaniem i postawą ucznia na zajęciach.
 6. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 może być złożona w każdym czasie w danym roku szkolnym i obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym została złożona, jednak w celu usprawnienia organizacji pracy szkoły rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w formie pisemnej w terminie do 30 września 2021r.
 7. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 8. W przypadku udziału ucznia w zajęciach fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym z wpisem „Uczestniczył(ła)”.

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia korzysta z programu nauczania dla klas IV – VIII szkół podstawowych „Moje dorastanie”, opracowanego przez Bożenę Strzemieczną. Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową.

W/w zajęcia mają pełnić funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci. Pomogą wykształcić w dorastających ludziach postawę odpowiedzialności, umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, podejmowania właściwych wyborów oraz odnalezienia się we współczesnym świecie.

Cele edukacyjne zajęć: Wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV- VIII:

 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym
 • okazywanie szacunku innym ludziom; przyjęcie postawy szacunku wobec siebie
 • pokonywanie trudności okresu dorastania
 • wybór i urzeczywistnianie wartości służących rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem
 • pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby
 • zawarcie małżeństwa; założenie rodziny; świadome rodzicielstwo
 • - środki masowego przekazu – możliwości i zagrożenia.

 

* Układ treści programowych odpowiadający poszczególnym klasom wynika z wymogów podstawy programowej, dostosowany jest także do poziomu rozwojowego uczniów.

 

Tematyka zajęć w klasie IV:

Cała klasa: Jak być dobrym przyjacielem; Jak dbać o atmosferę panującą w rodzinie; Wartości i tradycje rodzinne; Świadome korzystanie ze środków masowego przekazu; Tacy sami, czyli o niepełnosprawności słów kilka…; Szanujmy się; Zdrowy styl życia; Czy wiesz, co jesz.

Lekcje z podziałem na grupy: Uwaga! Niebezpieczeństwo (o uzależnieniach); Stop przemocy; Dojrzewanie dziewcząt i chłopców; Higiena okresu dojrzewania; Problemy okresu dojrzewania.

Tematyka zajęć w klasie V:

Cała klasa: Mój dom, szkoła i podwórko; Moja historia; Moje uczucia i emocje; Moja samoocena; Moje prawa; Znajomi, przyjaciele i koledzy; Jak znaleźć motywację do nauki
i samorozwoju; Rola autorytetów w życiu człowieka; Różnice między chłopcami
i dziewczętami.

Lekcje z podziałem na grupy: Przyjaźń – szkołą miłości; Pierwsza miłość; On i ona – tacy sami czy zupełnie różni; Metody rozwiązywania konfliktów; Asertywność.

Tematyka zajęć w klasie VI:

Cała klasa: Człowiek – istota płciowa; Jak okazywać uczucia; Jak rozwiązywać konflikty; Sposoby spędzania wolnego czasu; Kiedy rodzina potrzebuje pomocy; Tyle ode mnie zależy; Zasady podejmowania decyzji; Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Lekcje z podziałem na grupy: Trudności związane z okresem dojrzewania; Moja intymność; Obrona własnej intymności; Przekazywanie życia; Fazy rozwoju prenatalnego dziecka.

 

Tematyka zajęć w klasie VII :

Cała klasa: Zasady komunikowania się; Toleruję czy akceptuję; Savoir-vivre dla każdego;
W cyfrowym świecie; Etapy dojrzałości; Macierzyństwo i ojcostwo; Ciąża i poród. Połóg.; Od narodzin do śmierci; Życie w trudniejszym świecie.

Lekcje z podziałem na grupy: Fizjologia płodności; Naturalne metody planowania rodziny; Sztuczne metody sterowania płodnością; Choroby weneryczne; Klasyfikacja potrzeb.

Tematyka zajęć w klasie VIII :

Cała klasa: Razem czy osobno?; I że Cię nie opuszczę aż do śmierci…; Rodzina wobec prawa, prawo wobec rodziny; Typowość i odmienność; Sposoby leczenia niepłodności; Kiedy pojawia się dziecko; Przemoc i nadużycia seksualne; Mój system wartości; Jesień życia.

Lekcje z podziałem na grupy: Po prostu Cię kocham…; Sztuczne i naturalne metody planowania rodziny; Choroby przenoszone drogą płciową (HIV, AIDS); Presja seksualna. Inicjacja seksualna; Ciąża nastolatki.

 

Prowadząca zajęcia: Urszula Dobosz-Chruścik

Załącznik 1:

icon OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (PDF 132.85 kB)

 

jex © 2021 SP3 Lubartów.