Strona główna Aktualności Przetargi Postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022
20
Sie
Postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022 Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

Lubartów, dnia 13.08.2021 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym

 

Dotyczy postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022.

W związku z  art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129) informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania  o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2021-2022, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

1) Część Nr 1  warzywa, owoce, jaja:

Smyk Handel Produkcja Usługi ul Rynek I/22 Lubartów

2) Część NR 2 mięso, wędliny:

Gizet ZPM ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100

3) Część NR 3 nabiał i produkty mleczarskie:

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

4) Część NR 4 mrożonki:

PHU Best ul. Nowodworska 1 H Lubartów 21-100

5) Część NR 5 dostawa różnych produktów spożywczych:

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

6) Część NR 6  wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wyrobu):

ALICJA Zakład Gastronomiczno – Handlowy ul. Hrubieszowska 54 B 22-100 Chełm

7) Część NR 7  pieczywo i wyroby cukiernicze. – (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wypieku):

Społem Lubartów ul. Lubelska 11   Lubartów 21-100

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Część Nr 1  warzywa, owoce, jaja

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

Smyk Handel Produkcja Usługi ul Rynek I/22 Lubartów

100

100

 

Część NR 2 mięso, wędliny

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

Gizet ZPM ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100

100

100

1

Kabanos Sp. Jawna, Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba 26-004 Czaplów; Pod Borem 8

95,26

95,26

2

Zemat Masarnia Ubojnia ul, Łąkowa 1, 21-310 Wohyń

94,79

94,79

3

Publimar ul. Związkowa 10 Lublin 20-148

Oferta nieoceniana

5

Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski

Oferta nieoceniana

 

Część NR 3 nabiał i produkty mleczarskie

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

100

100

2

Smyk Handel Produkcja Usługi ul Rynek I/22 Lubartów

95,03

95,03

 

Część NR 4 mrożonki

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

PHU Best ul. Nowodworska 1 H Lubartów 21-100

100

100

 

Część NR 5 dostawa różnych produktów spożywczych

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

ALMAX Dystrybucja Panieńszczyzna 21-002 Jastków

100

100

 

Część NR 6  wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wyrobu)

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

ALICJA Zakład Gastronomiczno – Handlowy                            ul. Hrubieszowska 54 B 22-100 Chełm

100

100

2

Gizet ZPM ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100

87,35

87,35

 

Część NR 7  pieczywo i wyroby cukiernicze. – (świeże z bieżącej produkcji min. 12 godzin od momentu wypieku)

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Ocena punktowa „Cena” -  100  pkt

Razem

1

Społem Lubartów ul. Lubelska 11   Lubartów 21-100

100

100

Oferty odrzucone:

 

1) Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów Lubelski. Oferta ww.  Wykonawcy  została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.  Załącznik do oferty w postaci wykazu asortymentu oraz cen został przygotowany oraz przesłany z naruszeniem § 10 pkt 3 i 4   ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Załącznik o asortymencie oraz cenach zawiera dane w układzie pozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji oraz sposób zapisu danych uniemożliwia prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku.

 

2) Publimar SP. J, Lucjan Staniszewski i Spółka ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin.

Oferta ww.  Wykonawcy  została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.  Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. Oferta nie została złożona zgodnie z art. 63 ust. 2 –ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wykonawcy z pozycji nr 1 ww. zestawienia spełniając wymagania specyfikacji warunków zamówienia, złożyły oferty przedstawiającą najkorzystniejszą cenę oraz dodatkowe kryteria.

 

jex © 2021 SP3 Lubartów.