Strona główna Kategoria - przegląd Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Odsłon?

Odsłon : 288707
04
Mar
Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022 Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Od dnia 29 marca do 30 kwietnia 2021 r. trwają zapisy do klas pierwszych dzieci:

- 7-letnich (rocznik 2014) objętych obowiązkiem szkolnym,

- 6-letnich (rocznik 2015) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców / Opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców / Opiekunów prawnych - zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

icon Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Miasta Lubartów (PDF 470.09 kB)

icon Zarządzenie nr VIII/591/2021 Burmistrza Miasta Lubartów (PDF 808.73 kB)

icon Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły (28.98 kB)

icon Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przy SP3 w Lubartowie (14.64 kB)

icon Zgłoszenie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły (24.69 kB)

icon POTWIERDZENIE WOLI (11.68 kB)

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 I 2014 r., poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Poprawiony: czwartek, 04 marca 2021 19:20
 

jex © 2021 SP3 Lubartów.