Strona główna

Wydarzenia

Brak wydarzeń

LogowanieKto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Odsłon?

Odsłon : 277351
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


17
Wrz
„Grajmy fair, grajmy razem!” PDF Drukuj Email

7 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. To inicjatywa, mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu. Udział w tej akcji  wpisuje się w ogólnoświatowe obchody Dnia Fair Play i służy promocji najważniejszej sportowej idei, dzięki której sport emanuje pięknem i inspiruje do godnego zachowania na co dzień.

 • zdj_2
 • zdj_3

Uczniowie naszej szkoły, wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim i innymi szkołami z całej Polski  włączyli się w akcję promowania postawy fair play.  Dziewczęta i chłopcy z „Trójki”, w dniach 7-10 września, podczas lekcji wychowania fizycznego, uczestniczyli w biegach na dystansie od 300 do 1000m.  Wydarzeniu temu towarzyszyły inicjatywy o charakterze edukacyjnym, tj. pogadanki a także wystawa prac plastycznych i plakatów.

Hasło „Grajmy fair, grajmy razem” i oficjalne olimpijskie motto, zmienione przed Igrzyskami w Tokio, w związku z pandemią COVID-19, obecnie brzmiące "Citius, Altius, Fortius – Communis”, czyli  „Szybciej, wyżej, silniej – razem”,  podkreśla, jak ważna jest solidarność międzyludzka, wspólne działanie i czysta gra.

 

Małgorzata Wysoczyńska

 
07
Wrz
Informacje dotyczące zajęć edukacyjnych - Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022 PDF Drukuj Email

Zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie będą realizowane w ciągu jednego semestru roku szkolnego 2021/ 2022.

Zasady dotyczące przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie obowiązujące
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku:

 

 1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze 14 spotkań (9 dla całej klasy, 5 oddzielnie dla grupy dziewcząt i 5 dla grupy chłopców) jeden raz w tygodniu.
 2. Uczeń niepełnoletni ma obowiązek uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie, chyba że jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 3. Wzór rezygnacji z zajęć Wychowanie do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury.
 4. Obecność ucznia na zajęciach WDŻ nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym, nieobecność na zajęciach WDŻ również będzie odnotowana w dzienniku lekcyjnym do daty wpływu stosownego oświadczenia do dyrektora szkoły.
 5. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel odnotowuje również tematy lekcji bądź uwagi pozytywne lub negatywne związane z zachowaniem i postawą ucznia na zajęciach.
 6. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 może być złożona w każdym czasie w danym roku szkolnym i obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym została złożona, jednak w celu usprawnienia organizacji pracy szkoły rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w formie pisemnej w terminie do 30 września 2021r.
 7. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 8. W przypadku udziału ucznia w zajęciach fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym z wpisem „Uczestniczył(ła)”.

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia korzysta z programu nauczania dla klas IV – VIII szkół podstawowych „Moje dorastanie”, opracowanego przez Bożenę Strzemieczną. Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową.

W/w zajęcia mają pełnić funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci. Pomogą wykształcić w dorastających ludziach postawę odpowiedzialności, umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, podejmowania właściwych wyborów oraz odnalezienia się we współczesnym świecie.

Więcej…
 
07
Wrz
Kurs angielskiego w Early Stage Lubartów PDF Drukuj Email

Drogi Rodzicu!

Trwają zapisy na kurs angielskiego w Early Stage Lubartów! Nasza siedziba główna znajduje się na ul. Mickiewicza 3-5.

Kliknij w poniższy formularz i wybierz filię Lubartów

ZAPISY: https://earlystage.pl/pl/zapisy

Nasz kurs skupia się nie tylko na nauce angielskiego, ale rozwijamy też muzykalność, wyobraźnię, kreatywność i grupową współpracę! Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą z nami wspólnie przeżywać językowe przygody

Doprowadzamy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 na zajęcia.

Startujemy we wrześniu!

 

 
31
Sie
OBIADY DLA UCZNIÓW PDF Drukuj Email

OBIADY DLA UCZNIÓW we wrześniu 2021r.

Koszt obiadów we wrześniu dla wszystkich klas wynosi 64,00zł (16 dni * 4,00zł)

Obiady będą wydawane od 09 września 2021r.

Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:
42 1020 3206 0000 8802 0108 7758 w terminie do 06 września 2021 r. (decyduje DATA WPŁYWU).

W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy.

Przykład: Jan Kowalski, kl. I A, obiady wrzesień 2021.

 
31
Sie
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 PDF Drukuj EmailROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w  Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie odbędzie się dnia 1.09.2021 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczą uczniowie i wychowawcy klas I oraz oddziału przedszkolnego.
Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II – VIII odbędzie się według następującego grafiku:

GODZ. 9:00

KLASA

SALA

oddział zerowy
oraz klasy I

Sala gimnastyczna

IV A

74

IV B

73

IV C

115

IV D

103

IV E

81

IV F

30

IV G

61

 

GODZ. 9:15

KLASA

SALA

III A

23

III B

16

III D

24

III F

21

 

GODZ. 9:20

KLASA

SALA

VIII A

32

VIII B

102

VIII C

60

VIII D

82

VIII E

100

VIII F

62

VIII G

40

VII H

83

VIII I (w zastępstwie
A. Zarzycka)

113

VIII S (w zastępstwie
P. Majcher)

91

 

GODZ. 9:40

KLASA

SALA

VII A

70

VII B

60

VII C

55

VII D

43

VII E

42

VII F

72

VII P

31

VII S

51

 

GODZ. 10:00

KLASA

SALA

VI A

81

VI B

30

V A

115

V B

73

V C

74

V D

61

V E

103

 

GODZ. 10:15

KLASA

SALA

II A

24

II B

21

II C

16

II D

14

III E

23

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły. Wyjątek będą stanowili rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych i oddziałów zerowych. Jeden z rodziców/opiekunów może towarzyszyć dziecku w dniu rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej z zachowaniem zasad sanitarnych (dystans, dezynfekcja, maseczki).

 
31
Sie
Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego - wytyczne i procedury PDF Drukuj Email

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

Poniżej podajemy najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole opracowane zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Naszym  celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Dezynfekcja

- przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

- minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

- w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

- przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 • Do szkoły może być wysłane tylko zdrowe dziecko bez objawów infekcji układu oddechowego.
 • Rodzice/opiekunowie odprowadzając dzieci nie wchodzą do szkoły. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych i oddziału zerowego (jeden opiekun/rodzic dla dziecka). Do 10 września rodzice/opiekunowie w/w uczniów mogą wejść z dzieckiem do szatni przestrzegając zasad bezpieczeństwa obowiązujących w warunkach epidemii (dystans, dezynfekcja, maseczka).
 • Ze świetlicy i oddziału przedszkolnego dziecko zabieramy wykorzystując domofon umieszczony w przedsionku szkoły.
 • Poza zajęciami w salach i poza posiłkami na terenie szkoły uczniów obowiązują maseczki. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i zdejmują je tylko po zajęciu miejsca w ławkach i podczas posiłku. Rodzice zapewniają swoim dzieciom maseczki.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKU
icon PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SP3 (DOCX 37.98 kB)

 
31
Sie
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie PDF Drukuj Email

Podstawa prawna:
⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19.
⦁    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19.     
⦁    Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy


1.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2.    Przy głównych wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do
stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy skontaktować się w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
3.    Osoby wchodzące na teren szkoły:
⦁    ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
⦁    w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
⦁    do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
⦁    osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu oraz  księgowości szkolnej,   w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
4.    Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5.    Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
6.    Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie pielęgniarek. W przypadku termometru innego niż bezdotykowy po każdym użyciu podlega on dezynfekcji.
7.    Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek, znajdujących się przy wejściach do szkoły.
8.    Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

§ 2
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów


1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2.    W przypadku, gdy w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji lub z podejrzeniem zakażenia Covid – 19 obowiązkiem rodzica/opiekuna ucznia jest powiadomienie dyrekcji szkoły o tym fakcie.
3.    W szkole została wprowadzona zmianowość nauczania. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w miejscach wspólnych dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą różnymi wejściami.
4.    Do każdej sali świetlicy  oraz wychowawcy świetlicy przypisano konkretne klasy, aby uniknąć kontaktu uczniów z różnych zmian.
5.    Są dwie przerwy obiadowe. Każda klasa ma wyznaczoną przerwę oraz miejsce (strefę) do spożywania posiłków.
6.    Klasy uczą się w przypisanych stałych salach poza informatyką, wychowaniem fizycznym, językiem obcym. W sali uczeń ma wyznaczoną stałą ławkę, w której będzie uczył się.
7.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
8.    Rodzice/opiekunowie odprowadzając dzieci nie wchodzą do szkoły. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych i oddziału zerowego (jeden opiekun/rodzic dla dziecka). Do 10 września rodzice/opiekunowie w/w uczniów mogą wejść z dzieckiem do szatni przestrzegając zasad bezpieczeństwa obowiązujących w warunkach epidemii (dystans, dezynfekcja, maseczka).
9.    Ze świetlicy i oddziału przedszkolnego dziecko zabieramy wykorzystując domofon umieszczony w przedsionku szkoły.
10.    Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
11.    Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, tzw. Izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
12.    Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13.    Poza zajęciami w salach i poza posiłkami na terenie szkoły uczniów obowiązują maseczki lub przyłbice. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i zdejmują je tylko po zajęciu miejsca w ławkach i podczas posiłku. Rodzice zapewniają swoim dzieciom maseczki.
14.    Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
15.    Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16.    Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
17.    Każda grupa ma przypisany stały boks w szatni.
18.    Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Więcej…
 
31
Sie
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie PDF Drukuj Email

I.    Postanowienia ogólne


1.     Regulamin korzystania z szafek określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów.
2.     Szafki stanowią własność szkoły.
3.    Szafki są przeznaczone do przechowywania odzieży wierzchniej, obuwia na zmianę oraz książek i przyborów szkolnych.
4.    Użytkownikiem szafki jest uczeń, któremu została ona przydzielona.
5.    Prawo do korzystania z przydzielonej szafki nabywa uczeń na okres jednego roku szkolnego.
6.    Z jednej szafki może korzystać jeden uczeń.
7.    Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest użytkownikowi szafki.
8.    Każda szafka posiada dwa klucze. Uczeń otrzymuje jeden klucz, a zapasowy pozostaje w szkole.
9.    Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
10.    Szkoła nie  ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych w szafkach.
11.    Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.     Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie użytkowania szafek szkolnych.

 

II.    Obowiązki szkoły


1.    Szkoła zapewnia przydział szafek, konserwację oraz naprawę, jeżeli zostały uszkodzone nie z winy użytkownika szafki.
2.    Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie np. wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za niebezpieczne oraz na okres wakacji.
3.    Wychowawca klasy w terminie do 20 września każdego roku szkolnego sporządza listę uczniów z przypisanymi numerami szafek i przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy.
4.    Wychowawca ma obowiązek do 20 września każdego roku szkolnego zapoznać uczniów oraz ich rodziców z regulaminem korzystania z szafek.
5.    Wychowawcy klas zwracają klucze do szafek pracownikowi administracji po zakończeniu zajęć dydaktycznych (koniec każdego roku szkolnego).

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 59

jex © 2022 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3710 dni.
 

 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Angela, Jan, Przybysław
styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sonda

Jakiego portalu społecznościowego używasz?