Strona główna

Wydarzenia

Brak wydarzeń

LogowanieKto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Odsłon?

Odsłon : 305435
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


10
Sie
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431158368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 66/74

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp3lubartow.pvv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Podstawowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc652f94-187f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299635/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10 09:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00110952/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa żywności do stołówki sp3 Lubartów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c87ac8cd-ea64-4e93-b537-4a0ba1f638da

 
28
Lip
Ostatnie Pożegnanie PDF Drukuj Email

 


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Wojciecha Staszewskiego.

Wieloletniego nauczyciela historii
w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie.
W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.


Dyrektor,
nauczyciele, pracownicy
i społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.
 
18
Lip
Ostatnie Pożegnanie PDF Drukuj Email

 Z ogromnym żalem informujemy, że odszedł od nas na zawsze
Pan Sławomir Zdunek

nauczyciel długoletni Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie.

Sławku zostawiłeś nas w smutki, bólu i rozpaczy, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.Dyrektor,
nauczyciele, pracownicy
i społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.
 
29
Cze
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 PDF Drukuj Email

W piątek 24 czerwca br., uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie uroczyście pożegnali rok szkolny 2021/2022. Jest to zawsze wyjątkowy dzień dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy zakończyli naukę w szkole podstawowej.
Pan Dyrektor Marian Bober powitał gości, nauczycieli i licznie zgromadzonych rodziców. Miłe słowa skierował również do najważniejszych uczestników tych uroczystości – uczniów, dla których zakończył się pracowity rok szkolny.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas Naczelnik Wydziału Oświaty  pani Barbara Wanat i przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa Brzyska.
Koniec roku to czas nagradzania uczniów za całoroczną pracę. Nagrody z rąk Dyrektora szkoły otrzymali uczniowie klas ósmych, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz angażowali się w życie szkoły, jak również ci, którzy reprezentowali naszą szkołę na różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Hanna Gałązka, która w tym roku szklonym pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, pożegnała szkołę i nauczycieli w imieniu ósmych.
Uroczysty charakter miało ślubowanie absolwentów oraz przekazanie uczniom klas siódmych sztandaru szkoły.

 • zdj_57
 • zdj_9

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.
Minął kolejny rok nauki i pracy. Rozpoczynają się wakacje - czas zasłużonego odpoczynku i wytchnienia. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były słoneczne i radosne, abyśmy nabrali sił na kolejny rok szkolny. Do zobaczenia we wrześniu! 
29
Cze
Zakończenie roku szkolengo 2021/2022 klas III PDF Drukuj Email

W piątek, 24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/2022. Zobaczcie, jak pożegnali się z nauczycielami uczniowie klas trzecich i dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły.

 • zdj_27
 • zdj_49

 
29
Cze
„Karnet do biblioteki” - zabawa czytelnicza PDF Drukuj Email

Od marca do maja br. biblioteka szkolna organizowała, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, akcję pod hasłem „Karnet do biblioteki”. Akcja skierowana była do wszystkich uczniów z klas I-II oraz chętnych z klas III-IV i miała na celu zachęcenie ich do korzystania z biblioteki.

 • zdj_14
 • zdj_19

Wszyscy uczniowie tych klas na zachętę otrzymali imienne karnety z zaznaczonymi 10 kategoriami książek. Warunkiem udziału w zabawie czytelniczej było wypożyczenie i przeczytanie polecanych książek. Po ich przeczytaniu czytelnik miał za zadanie wpisać tytuł i zdobyć podpis nauczyciela bibliotekarza. Książki obejmowały różne kategorie treściowe i były dostosowane do poziomów klas. Były to głównie pozycje zakupione w ostatnim czasie z funduszy NPRC, a podzielone były na następujące kategorie: o zwierzętach, świecie, detektywistyczne, komiksy, baśnie i legendy, lektury szkolne, książka z serii „Czytam Sobie”, książka polecana przez wychowawcę i przez nauczyciela bibliotekarza oraz książka polecana kolegom.
Karnety zostały także przygotowane w wersji dla dzieci ukraińskich i dostosowane do ich możliwości językowych. Do wypożyczenia były krótkie baśnie w języku polskim i ukraińskim oraz zabawy graficzne.
W akcji wzięło udział 40 uczniów, którzy zrealizowali cały bilecik. W czerwcu wszyscy uczniowie spełniający kryteria otrzymali nagrody - dyplomy uczestnictwa i książki zakupione w tym celu w ramach NPRC.

Ewa Abramek

 
29
Cze
Projekty edukacyjno-czytelnicze PDF Drukuj Email

Jednym z zadań w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w którym uczestniczyła biblioteka naszej szkoły, była realizacja co najmniej jednego projektu edukacyjnego w klasie. W realizację projektów zaangażowali się nie tylko nauczyciele bibliotekarze, ale także inni pedagodzy, którzy kierowali pracą swoich uczniów. Oto niektóre z projektów wykonanych w maju i w czerwcu.

 • zdj_23
 • zdj_50

W klasach I-III przeprowadzono zajęcia na podstawie książki Tiny Oziewicz "Co robią uczucia". Efektem lekcji były "Księgi uczuć klasy" wykonane w formie rysunków, pokazujące, jak dzieci wyobrażają sobie różne uczucia. Zajęcia prowadzili wychowawcy klas, Kinga Grzelak i Urszula Czakon (logopeda).

Klasy 6b, 8a i 8f realizowały projekt "Polecam Ci książkę" pod kierunkiem nauczycieli polonistów Kingi Kasprzak i Anny Kubickiej. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić w ciekawej formie swoją ulubioną książkę. Efektem pracy są plakaty i makiety ulubionych książek głównie z literatury fantastycznej.

"Z Lemem do gwiazd" - to kolejny projekt. Efektem była duża ekspozycja tematyczna, na którą złożyły się: gazetka biograficzna o pisarzu, przygotowana przez Ewę Abramek i prace uczniów. Były to makiety Układu Słonecznego wykonane przez dzieci z klas: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 8d, 8f, 8g, 8h i 8s pod kierunkiem Aliny Zarzyckiej (nauczyciela geografii). Kolejnym elementem wystawy były roboty inspirowane literaturą fantastyczną, a szczególnie "Bajkami robotów" i "Cyberiadą" Stanisława Lema. Wykonali je uczniowie klas: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7d, 7e, 7s, 8a, 8c, 8d, 8f, 8g, 8h i 8s. Ta część projektu realizowana była we współpracy Kingi Grzelak i Ewy Abramek z wychowawcami klas.

Klasy: 7s, 7p i 8g realizowały projekt "Sleeveface, czyli ubierz się w książkę", polegającą na takim wykonaniu zdjęcia, by okładka książki zasłaniała wybraną część ciała fotografowanej osoby. W efekcie powstały bardzo ciekawe zdjęcia, a wykonanie ich było dużą frajdą dla młodzieży. W projekcie, realizowanym pod kierunkiem Aleksandry Berger, Anity Topyły, Arkadiusza Smolarza i Kingi Grzelak, wykorzystano m.in. książkę "Mistrz fotografii cyfrowej".

"Cenniejsze niż złoto" - to tytuł ostatniego projektu edukacyjnego. Dotyczył on 17 polskich i 29 angielskich obiektów wpisanych na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Efektem była duża wystawa prezentująca polskie obiekty z Listy opracowana przez Ewę Abramek, a wykonana przez Kingę Grzelak. Uczniowie klasy 7s i 7d inspirowani książką Agnieszki Stelmaszyk "Kamień przeznaczenia" z serii "Mazurscy w podróży" przygotowali część ekspozycji "Cuda Wielkiej Brytanii" w formie plakatów pokazujących angielskie obiekty wpisane na Listę. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Elżbiety Kopeć (nauczyciela j. angielskiego). Natomiast klasa 7e przygotowała specjalne wydanie gazetki szkolnej icon "Szkolniak" poświęcone w całości ww. tematowi. Siódmoklasiści pracowali pod kierunkiem Ewy Abramek i Moniki Smyl.

Ewa Abramek

 
28
Cze
Super dzieciaki jeżdżą w kaskach PDF Drukuj Email

Na ostatniej lekcji z logopedą - panią Ulą, dzieciaki z grupy 0a naszej szkoły, rozmawiały na temat bezpieczeństwa na wakacjach. Cała lekcja była zaplanowana tydzień wcześniej, po incydencie jaki przytrafił się przed lekcją logopedii pewnego dnia. Ta niespodziewana sytuacja była elementem wyjścia do przeprowadzenia rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i przebywania poza domem. Na zaplanowaną lekcję dzieci miały przynieść swoje kaski, które zakładają podczas jazdy rowerem, czy hulajnogą. Niektóre przyznały się, że zapominają o kaskach, jeszcze inne przyniosły dopiero co kupione, ponieważ z poprzednich już wyrosły. Lekcja otworzyła dzieciom oczy na pewne zachowania, z którymi mogą spotkać się na co dzień, będąc uczestnikami ruchu drogowego czy podczas pobytu nad wodą. Mówiliśmy o tym jak należy zachować się wysiadając z samochodu np. na parkingu pod sklepem, do czego służy dzwonek w rowerze, po co są odblaski, po co nam kask, dlaczego kask ma taki kształt. Mówiliśmy też o bezpiecznym korzystaniu z kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli tylko pod opieką dorosłych nam bliskich osób. Następnie pobawiliśmy się - jak na prawdziwych uczestników ruchu drogowego przystało - w "jazdę różnymi środkami lokomocji" - w naśladowaniu motorów jesteśmy najlepsi . Było wesoło ! Na koniec zajęć każde z dzieci zostało "odznaczone" specjalną bransoletką-odblaskiem i mianowane na: "Super dzieciaka jeżdżącego w kasku" .

 • zdj_4
 • zdj_2

Bezpiecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu !
Wasza pani logopeda

 
24
Cze
Wyniki konkursów czytelniczych PDF Drukuj Email

W bieżącym roku szkolnym biblioteka przygotowała dwa konkursy czytelnicze, a mianowicie „Konkurs trzech pytań” dla klas trzecich oraz „Czy znasz tę książkę?” dla klas szóstych. Konkursy przebiegały w kilku etapach, a na każdym z tych etapów uczniowie otrzymywali nagrody rzeczowe. Laureatami konkursu klas trzecich okazali się uczniowie kl. IIIf. Pierwsze miejsce zajęła Pola Pasikowska z tejże klasy, która wykazała się znajomością 18 przeczytanych książek. Dwa równorzędne drugie miejsca zajęli: Bartosz Więsyk oraz Antonina Małyska. Jeśli chodzi o klasy VI, to zwycięzcą konkursu czytelniczego został Wojciech Gruba. Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

/D.O/

 
24
Cze
Podróż do przeszłości – projekt czytelniczy PDF Drukuj Email

Uczniowie kl. VIa wzięli udział w projekcie, który był realizowany w bibliotece szkolnej,
a jego główny cel można określić jako przybliżenie uczniom najnowszej historii kraju. Akcja czytelnicza odbywała się w ramach II edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowości wydawnicze z zakresu literatury dziecięcej. Projekt był inspirowany książką Magdaleny Zarębskiej „Kaktus na parapecie”, która opowiada o przeniesieniu się głównego bohatera w przeszłość, do roku 1979. Uczniowie klasy VIa przygotowali scenkę obrazującą opisane w powieści sytuacje, zgromadzili rekwizyty pochodzące z czasów PRL, a także opracowali na podstawie źródeł bibliotecznych gazetkę oraz wystawę na temat ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Polsce w roku 1979. Temat projektu był zgodny z historycznym priorytetem obecnej edycji NPRC. W pokazie wystawy przygotowanej przez starszych kolegów uczestniczyli uczniowie klas IVc oraz IVe.

 • zdj_3
 • zdj_1

/D.O./

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 67

jex © 2022 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3910 dni.
 

 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon, Stefan
sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sonda

Jakiego portalu społecznościowego używasz?